gäddorna.fi

Gäddvik-Mattby pensionärsklubb - styrelsen 2023

Klubbens nya konto : FI70 4108 0012 7426 91

Benita Bärlund, ordförande

barlundbenita(ät)gmail.com tel. 050-5911399.

Erik Henrikson, viceordförande

erikhenrikson1(ät)gmail.com tel. 040-7411333

Ulla Saven, sekreterare

ulla.saven(ät)outlook.com tel 040-0848427

Brita Toivonen, kassör

brita.toivonen(ät)outlook.com, tel 040-511 7570

Veronica Biaudet, ledamot

veronica.biaudet(ät)gmail.com tel. 040-0445069 

Marita Haapanen, ledamot

maritahaapanen(ät)gmail.com, tel.040-0991301

Utanför styrelsen

Birgit Otterström, medlemsregistret

bee.otterstrom(ät)gmail.com tel. 040-5032363